eGRADIVA
Nazaj

Knjižica »ENERGIJA in MI – pogovori s strokovnjaki«

  • Urednica: mag. Mojca Drevenšek (EN-LITE in Consensus)
  • Strokovni pregled (izobraževalni vidik gradiva): prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru)
  • Lektoriranje: Živa Čebulj s.p.
  • Kreativna zasnova in oblikovanje: UD, Urška Dolenc s.p.
  • Oblikovanje infografik: Nataša Zorko (sklopi 1, 3, 4, 5, 6 in 10) in Urška Dolenc s.p. (sklopi 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 in 14)
  • Priprava zemljevida (sklop 12): Tanja Koželj (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
  • Koordinacija izvedbe projekta: mag. Jelka Miranda Razpotnik in Tanja Teršar / Založba Rokus Klett, d.o.o.
  • Fotografije: David Guček / arhiv Založbe Rokus Klett, Mateja Jordović Potočnik
  • Izdajatelj: EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti
  • Tisk: Schwarz Print, d. o. o.

Naklada: 6.000 izvodov
Mozirje, maj 2016

Priponke