Krepitev energetske pismenosti

Verjamemo, da boljše znanje o energiji, energetiki in podnebnih spremembah vodi k oblikovanju pravih odločitev in prispeva h kakovosti življenja vseh državljanov. Zato si prizadevamo za krepitev energetskopodnebne pismenosti.

O nas

Krepimo glas stroke v javnih in medijskih razpravah ter v izobraževanju o energiji, energetiki in z njima povezanih področjih, kot so podnebne spremembe, ekonomija, družbeni razvoj, gozdarstvo, kmetijstvo itd.

Društvo EN-LITE je organizirano kot neprofitno društvo in od leta 2015 deluje v javnem interesu na področju energije.

Prispevamo želimo k razumevanju, da mora oblikovanje odgovornih, resnično trajnostnih odločitev v energetiki temeljiti na strokovno preverjenih dejstvih in številkah. Pri aktivnostih krepitve energetsko-podnebne pismenosti sodelujemo z multidisciplinarno skupino strokovnjakov z različnih naravoslovno-tehniških in družboslovnih področij ter z vsemi, ki se prepoznavajo v uresničevanju našega poslanstva.

Vizija

Energetsko-podnebno pismeni mladi, oblikovalci politik in odločevalci, ki sprejemajo odgovorne in na strokovnih dejstvih temelječe odločitve o oskrbi Slovenije in Evrope z energijo.

Poslanstvo

S povezovanjem strokovnjakov ter krepitvijo njihovih glasov v javnih in medijskih razpravah krepimo energetsko-podnebno pismenost med mladimi, širšo strokovno javnostjo, oblikovalci mnenj in politik, odločevalci in drugimi zainteresiranimi deležniki.

Vrednote in temeljne usmeritve

  • odprtost za prepoznavanje in spodbujanje delovanja mladih na energetsko-podnebnem in povezanih področjih
  • naklonjenost energetsko-podnebnim dejstvom, stroki in znanosti,
  • sodelovanje in povezovanje deležnikov, ki si prizadevajo za krepitev energetsko-podnebne pismenosti ter
  • optimizem in usmerjenost v prihodnost.

Ključne aktivnosti društva

  • priprava izobraževalno-ozaveščevalnih tiskanih in elektronskih gradiv (knjiga, priročnik, brošura, članki, odprto spletno izobraževanje)
  • organizacija dogodkov (posvetov, delavnic, razprav itd.)
  • sodelovanje z mediji
  • krepitev energetsko-podnebne pismenosti po sodobnih digitalnih komunikacijskih kanalih